B'Day celebration of support staff Monojit samanta in Aug2021


Training Kolkata


Workshop Kharagpur


Workshop Krishnanagar